logo
Český badmintonový svaz

Usnesení Sněmu ČBaS

Usnesení Sněmu Českého badmintonového svazu konaného dne 19. 6. 2010 v Praze
 
1. Sněm schvaluje
a. jednací řád sněmu
b. volební řád sněmu s tím, že volba proběhne veřejným hlasováním
c. program sněmu se změnou v bodu 7
d. zprávu o hospodaření svazu za období roku 2009, jak ji přednesl Karel Plánička, předseda ekonomické komise VV
e. zprávu mandátové komise o účasti delegátů na sněmu, přednesenou Ondřejem Lubasem
f.  plán činnosti VV ČBaS na další období přednesený Zdeňkem Musilem
 
2. Sněm bere na vědomí
a. zprávu VV ČBaS o činnosti ČBaS za uplynulé období, jak ji přednesl Zd. Musil, předseda VV
b. zprávu revizní komise ČBaS přednesenou Karlem Tomkem
c. zprávu STK VV přednesenou Josefem Scheinerem

3. 
Sněm volí
a. za nové členy VV ČBaS pány Martina Osičku a Josefa Frühaufa

4. 
Sněm ukládá
a. VV ČBaS připravit aktualizaci Stanov ČBaS
b. zajistit analýzu fungování SCM

5. 
Sněm vyslovuje poděkování
a. správcům webových stránek za jejich vedení a aktualizaci
 
Josef Frýda,
předseda návrhové komise
About the author Pepa
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading