Na úvodní stránku... Český Badmintonový Svaz
czechbadminton.cz

Oficiální partner
 
 
Zápis č. 3/2004 ze schůze VV ČBaS dne 8. 4. 2004
 
- originál zápisu je k dispozici ke stažení - vv080404.doc 
Místo konání:  Praha - Strahov
Přítomni:  Škácha, Scheiner, Teřlová, Tomášek, Plánička, Vorel, Musil, Pavelka, Kotyza, Nováková
Omluveni: Jurka, Frýda, Tomek, Kavan
Hosté: Koukal, Votava
 
Program:
 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS
 2. Zprávy z jednotlivých komisí
 3. Různé

1. Kontrola úkolů z minulého zasedání VV ČBaS

 • TV Galaxie
  V nadcházejících zprávách STK bude zveřejněn kontakt na společnost AV Studio Praha, která natáčí sportovní akce pro TV Galaxia Sport. Pořadatelé jednotlivých turnajů mohou přímo kontaktovat tuto společnost za účelem dohody zajištění TV vysílaní.
   
 • Oddíl TJ Sokol Jehnice projevil zájem o pořadatelství soutěže Polonia Cup v roce 2005.
  V této souvislosti požaduje VV zpracovaní písemného návrhu podmínek, za jakých je oddíl schopen soutěž uspořádat. Podmínky byly předloženy pouze obecně a v ústní formě (ČBaS zaplatí požadovaný poplatek EBU, pořadatel poukáže ČBaS 10 % z případně docíleného zisku).
  Nedodáno. Termín prodloužen do 30.4. 2004.
   
 • Možnost a výhodnost zaregistrování ČBaS jako plátce DPH.
  Na základě informací poskytnutých daňovým poradcem není v současné době možné registrovat ČBaS jako plátce DPH.
   
 • Diskuse v otázce dalšího rozvoje a priorit badmintonového hnutí v dalších letech
  Členové VV zašlou v elektronické podobě své náměty k tomuto tématu na SE ČBaS. Sekretář ČBaS pí Teřlová rozešle obdržené materiály elektronickou poštou všem členům VV ČBaS.
  Termín: 20.5. 2004
   
 • Zprávu o činnosti za uplynulé čtyřleté volební období a návrh plánu činnosti na další volební cyklus
  nezaslal předseda TMK a předseda KR.
  Úkol trvá.
  Termín: 15.5. 2004

2) Zprávy z jednotlivých komisí

TMK

 • ME družstev a jednotlivců – Švýcarsko (16.4. – 24.4. 2004)
  Příprava na ME:
  V termínu od 12.4. – 14.4. 2004 proběhne v Nymburce soustředění reprezentace – závěrečná příprava.

  Nominace na ME družstev:
  Muži: Kohoutek, Vondra, Koukal
  Ženy: Koudelková, Procházková, Brožová
  Náhradníci: Ludíková

  Na základě zvážení všech skutečností a stálé možnosti kvalifikace hráče Fröhlicha na OH 2004, upřednostnil reprezentační trenér dospělých pan Koukal účast Fröhlicha na turnaji v Mauriciu před ME družstev. Pozn. Oba turnaje se termínově kryjí.

  Nominace na ME jednotlivců:
  Dvouhra muži:
  Frohlich Jan, Vondra Jan, Koukal Petr
  Dvouhra ženy: Procházková Hana, Koudelková Markéta, Brožová Eva
  Čtyřhra muži: Svoboda Michal/Stádník Filip, Skočdopole Jiří/Kohoutek Stanislav
  Čtyřhra ženy: Koudelková Markéta/Ludíková Kristína, Brožová Eva/Milisová Hana
  Smíšená čtyřhra: Skočdopole Jiří/Procházková Hana, Vondra Jan/Koudelková Markéta

  Trenér: Petr Koukal
  Vedoucí výpravy: Zdeněk Musil Doprovod (zajištění dopravy): Michal Drábek
   
 • EUROPE CUP - 9.6. - 13.6. 2004 (Harleem Holandsko)

  VV schválil účast na soutěži Europe Cup 2004 za následujících podmínek:
  - vítěz I. CL bude mít hrazeno startovné ČBaS
  - v případě neúčasti vítěze I. CL v soutěži – bude účast nabídnuta dalším oddílům dle jejich umístění v
  I. CL – startovné v tomto případě nehradí ČBaS – oddíl/klub si hradí sám
  - vítěz I. CL – BK 1973 DELTACAR spedition Benátky nad Jizerou zašle na SE ČBaS písemnou přihlášku společně s dokladem o složení kauce ( ve výši 50.000,- Kč – zdůvodnění viz. níže) na účet ČBaS a to do 2.5. 2004; jmenný seznam účastníků do 25.5. 2004 (náležitosti dle pravidel EBU). Bez doložení dokladu o poukázané kauci ve stanoveném termínu není přihláška platná!!!

  - oddíl/klub bude do soutěže přihlášen svazem pouze za předpokladu, že ve stanoveném termínu (do 2.5. 2004) složí na účet ČBaS kauci (jistinu) ve výši Kč 50.000,- (tj. cca 50% z částky 3.500 EURO v přepočtu na Kč). EUR 3.500 je postih účtovaný EBU za případnou neúčast v soutěži. Kauce bude po skončení soutěže do 7 dnů vrácena přihlášenému oddílu/klubu, avšak pouze v případě řádné účasti v Europe Cupu 2004.
   
 • Letní Camp Pressbaum - 24.7 – 31.7. 2004
  Na tuto akci provádí nominaci TMK. TMK zašle nominace/přihlášky na SE ČBaS do 28.4. 2004.
   
 • Společná příprava reprezentace - Spoje Praha
  Na základě rozhodnutí TMK byla ukončena společná příprava reprezentace na Spojích. Důvodem k ukončení je nespokojenost s přístupem hráčů k tréninkovému procesu a to i přes vytvoření tréninkových podmínek pro přípravu ze strany ČBaS ( z prostředků ČBaS).
   
 • Požadavky TMK na zajištění soustředění
  TMK zašle (písemně) na SE ČBaS své požadavky na zajištění soustředění v roce 2004.
  Termín: Obratem
   
 • Školení a doškolení trenérů II. třídy speciální část
  TMK připravuje školení a doškolení trenérů II. třídy – léto 2004

  Upozornění: přihlášky na školení trenérů II. třídy schvaluje TMK ČBaS a to na základě doložené trenérské praxe.
   
 • Sekretářem ČBaS podána informace o povinném rozsahu školení trenérů II. třídy - speciální část
  (zajišťuje ČBaS) - 115 hodin – koncesovaná živnost.
   
 • ST – výběrové řízení na post hlavního trenéra
  Pí Nováková informovala VV o připravovaném výběrovém řízení na post hlavního trenéra. V této souvislosti požádala TMK o spolupráci při výběru vhodného kandidáta na tuto pozici.
   
 • MS juniorů 2004 - Kanada
  TMK informovala VV o zamýšlené účasti na MS J v Kanadě (říjen) a to ve složení 2+2+1.

EK

 • Předseda EK pan Plánička informoval VV ČBaS o stavu a vývoji hospodaření ČBaS v posledních čtyřech letech.
   
 • EK informovala VV o výši přidělené dotace od ČOV, dotace z vlastních zdrojů a na reprezentaci.
  Konkrétní čísla budou zapracována do rozpočtu ČBaS po definitivním potvrzení ze strany příslušných orgánů.
   
 • VV ČBaS schválil nákup nové kopírky na SE ČBaS. Sekretář ČBaS pí. Teřlová byla pověřena zjištěním nabídky.

STK

 • Předseda STK pan Scheiner informoval VV o konečných výsledcích I. a II. celostátní ligy, o účastnících baráže a právu účasti vítěze I. CL oddílu DELTACAR Benátky nad Jizerou v soutěži Europe Cup 2004. Podrobné výsledky a kompletní tabulky byly zveřejněny ve zprávách STK č. 4/2004 viz. webové stránky ČBaS www.czechbadminton.cz
   
 • Dále STK informovala VV o přípravě „ Rozpisu soutěží pro sezónu 2004/2005“ a o navrhovaných změnách projednaných a konzultovaných s TMK. Při projednávání nebyly akceptovány změny navrhované oddílem TJ Sokol Klimkovice (úprava losovacího systému) a oddílem Chemička Ústí nad Labem (úprava systému postupu na soutěže GP mládeže).
   
 • Ostatní předložené úpravy rozpisu soutěží byly VV schváleny a budou zapracovány do uvedeného materiálu. O podrobné specifikaci změn bude předseda STK pan Scheiner informovat delegáty na Sněmu ČBaS. Nový rozpis soutěží obdrží v tištěné formě všichni zástupci oblastních výborů (v počtu odpovídajícím registrovaným oddílům dané oblasti ) na Sněmu ČBaS dne 19. 6. 2004.
   
 • Ve spolupráci s TMK byl připraven návrh na přidělení pořadatelství celostátních turnajů mládeže včetně M ČR. Komise vycházely z požadavků jednotlivých zájemců uplatněných na STK v předepsaném termínu. VV předložený návrh schválil – přehled pořadatelů viz. níže.

  Kategorie U13 - Sokol Dobruška, Slavia TU Liberec, Astra ZM ( Lanškroun), M ČR: SKB Český Krumlov
  Kategorie U15 - Sokol Č. Budějovice, SK Motorlet ( Sázava), SKB Český Krumlov, M ČR: TJ Orlová-Lutyně
  Kategorie U17 - Slavia TU Liberec, Sokol Jehnice, TJ Orlová- Lutyně, M ČR: Montas Hradec Králové
  Kategorie U19 – Sokol Doubravka, BC 66 Ivančice, SKB Český Krumlov, M ČR: SK Motorlet (Sázava)
  Družstva žáků - Sokol Radotín-Meteor (Sázava)
  Družstva dorostu – Sokol Brno Jehnice
  Pořadatelství turnaje M ČR dospělých v roce 2005 bylo přiděleno oddílu Sokol Doubravka.

MK

 • Předána informace o uskutečněné tiskové konferenci na téma ME družstev a jednotlivců.

KR

 • Předseda KR pan Tomášek informoval VV o průběhu M ĆR v Plzni z pohledu vrchních rozhodčích.
  Poděkoval pořadateli soutěže oddílu Sokol Doubravka za vytvořené podmínky a atmosféru v průběhu soutěže.

3) Různé

 • Nový oddíl – BSK Ondřejov
  VV ČBaS schválil přijetí oddílu badmintonu BSK Ondřejov za řádného člena ČBaS.

  Kontaktní adresa:
  ROMAN ČIHÁK
  NA KŔIŽKU 328
  251 65 ONDŘEJOV
   
 • Předsedkyně Zpč. oblasti pí. Milada Nováková informovala VV o:

  - plánované akci RINJA CUP – VÝBĚR ZÁPADNÍ ČECHY (kategorie žáci, dorost, dospělí), které se zúčastní tři německé země. Podrobné informace přímo u pí. Novákové. Kontakt viz. adresář webové stránky ČBaS.
  - o podnětu k disciplinárnímu řízení (přestupek hráče oddílu TJ Slavoj Plzeň), které bylo zasláno panem Šimákem na Oblastní výbor – Západní Čechy.
   
 • Konference IBF – Jakarta
  VV delegoval za ČBaS pana Mojmíra Hnilicu na konferenci IBF.
   

Příští schůze VV ČBaS se uskuteční 27. 5. 2004 ve 14:00 hod.
místnost č. 209 v budově ČSTV

Zapsala: Iveta Teřlová, v Praze dne 8. 4. 2004   

© Copyright ČBaS.   Stránky navrhl a spravuje - Filip Stádník