logo
Český badmintonový svaz

Zpráva předsedy ČBaS za uplynulé období

Vážení sportovní přátelé!
 
Věřím, že budete souhlasit s tím, že se stejně jako v minulosti zaměřím ve svém vystoupení zejména na události a aktivity svazu, které nejsou předmětem pravidelných informací či zápisů z jednání VV, které ti co mají zájem najdou na našich webových stránkách.
 
Přesto mi dovolte připomenout sportovní úspěchy, kterých naši hráči v uplynulém období dosáhli. Pro změnu letos začnu juniory, kde zejména jejich mladší kategorie byla mimořádně úspěšná. Naši reprezentanti na circuitovém turnaji ve Švýcarsku - Lucie Černá, dvojice Zevl-Havlová a Havlová-Pavelková – opanovali své kategorie! Družstvo do 17 let na ME podlehlo po velmi vyrovnaném zápase pouze Rusku a řadu velmi dobrých umístění jsme získali i v soutěžích jednotlivců. Za zmínku jistě stojí i pozvánka pro Lukáše Zevla na finálový turnaj juniorského okruhu, kde startovali dva nejlepší junioři. Myslím si, že je dobře i skutečnost, že se řada nadějných juniorů dokáže již prosadit i v kategorii dospělých, což nám názorně ukázali na letošním MČR v Praze.
 
Uvedení výsledků dospělých po juniorech vůbec nesnižuje jejich kvalitu. Po dlouhých letech jsme se dočkali opětovného vítězství domácího hráče na MM v Brně. Petr Koukal předváděl po celý turnaj výkony hodné olympionika a cestou k titulu porazil řadu kvalitních hráčů a potvrdil své nasazení.
 
Z pohledu reprezentace státu a jeho další podpory ze strany MŠMT je velmi významným úspěchem umístění našich družstev na ME ve Varšavě. Muži i velmi omlazené družstvo žen dosáhli shodně 7. místa, což by nám mělo pro příští 3 roky zajistit výraznější finanční podporu.  
 
ME jednotlivců v Manchesteru pro mne osobně přineslo dvě pozitiva ve dvouhře mužů – za prvé umístění Honzy Vondry na 9-16 místě a za druhé vynikající výkon Petra proti 2. nasazenému hráči! Přestože se Kristína ve dvouhře neprosadila, tak si myslím, že její stabilní umístění, stejně jako u Petra, v první padesátce světového žebříčku vypovídá o kvalitě obou našich nejlepších hráčů.
 
Omlouvám se těm, které jsem nezmínil, ale zejména u juniorů jsem si jist, že čas uvádění jejich úspěchů určitě přijde!  


Ing. Zdeněk Musil, předseda ČBaS, na fotografii vlevo. 
 
Myslím si, že je vhodné zmínit i ty, kteří významným způsobem přispěli k propagaci našeho sportu. Uvedl bych tři dobré příklady – tým brněnských pořadatelů MM, dále oddíl v Benátkách za uspořádání exhibice s účastí hráčů z Indonésie a v neposlední řadě pořadatele letošního MČR včetně slavnostního večera.    
  
Nyní krátce k plnění plánu práce a úkolů, které postavil před VV loňský sněm.
 
Celkově si myslím, že se nám dařilo tak napůl. V oblasti ekonomiky a financí, která bude detailněji popsána v samostatném vystoupení, považuji za velmi pozitivní, že se nám v roce velké finanční krize a nejistoty podařilo dosáhnout přebytkového hospodaření. Jsem si vědom společně s VV, že je to za cenu výrazného snížení podpory reprezentantů i jednotlivých oblastí, nicméně daří se nám zajišťovat hlavní úkoly, které máme, včetně chodu svazu tak, že nejsme nuceni si půjčovat a nikomu nic nedlužíme. 
 
Určitým zklamáním je pro mne fungování komise mládeže, kde jsem očekával, že se stane motorem změn a zahrne TMK a VV řadou nových nápadů a projektů včetně změn pro fungování SCM. K tomuto bohužel v uplynulém roce nedošlo, ale chci věřit tomu, že se společné setkání komise s dalšími funkcionáři VV podaří zrealizovat a úkol v oblasti SCM se podaří splnit v nadcházejícím roce.
 
Naše webové stránky a jejich fungování bývá častým tématem jednání VV. Osobně se domnívám, že poskytují ty sportovně-technické informace, které od nich hnutí očekává a na druhou stranu se snaží čtivým způsobem přinášet aktuality z dění v badmintonu. Někdy se to nemusí líbit úplně každému, ale takovou ambici jsme nikdy neměli.
 
Osobně se mi vybavuje za loňský rok jedna vzpomínka, která je na jednu stranu negativní, na druhou stranu naprosto fantastická. První den MČR v Praze došlo ke zkolabování našich stránek z důvodu obrovského zájmu a počtu přístupů…
 
Změna technického fungování stránek se pak stala prioritou a podařilo se nám sponzorsky zajistit dodávku nového HW a nebudeme tak již závislí na serveru ČSTV, který nápor v lednu nevydržel.
 
Příjmy a výdaje naší obchodní společnosti byly pozitivně ovlivněny vydáním Almanachu (mimochodem stále je k dispozici dostatek výtisků). Na druhou stranu se nedá říci, že by stoupaly příjmy z komerčních aktivit. Důvodem jistě byla celková ekonomická situace, na druhé straně musím konstatovat, že přestože Vás z tohoto místa každý rok vyzývám a prosím o spolupráci, zatím k ničemu pozitivnímu nedošlo.
 
Po těchto slovech mi dovolte navázat personální situací ve VV. Dlouhodobá ne úplně ideální práce MK a další zvýšení pracovního vytížení Ing. Dostála vedlo po dohodě k jeho rezignaci na funkci předsedy MK. Na jeho místo VV kooptoval pana Josefa Frühaufa, kterého předpokládám řada z Vás zná z pořádání dvou MČR v uplynulých letech v Praze a ví, že je i jedním z otců PB obecně prospěšné společnosti, která již několik let podporuje vybranou skupinu hráčů. Věřím, že jeho zapojení do práce ve VV a činnost celé komise přinese do našeho s.r.o. ještě více prostředků pro badminton.
 
Ztráty Karla Pláničky, druhého člena VV, o kterého za chvíli přijdeme (Ing. Karel Plánička na sněmu ohlásil svou rezignaci, pozn. aut.), je mi osobně velmi líto, protože mi byl dlouhá léta neformálním konzultantem, rádcem i vhodným oponentem a jsem si jist, že jeho nesmlouvavý přístup k plnění úkolů předsedy EK je jedním z důležitých předpokladů toho, že náš svaz je relativně finančně zdravý.
 
Věřím však, že nově navrhovaný nástupce bude Vámi stejně jako nový předseda MK zvolen a bude schopen jít v Karlových stopách ve všech oblastech.  
 
V loňském roce jsem ve druhé polovině svého vystoupení apeloval na všechny zúčastněné a vyzýval; dovolte mi citovat: Vyzývám delegáty sněmu k otevřené ale věcné diskusi. Kritizujte kohokoliv a cokoliv, ale žádám vás, aby každá kritika byla doplněna návrhem řešení jak to dělat jinak či lépe a zejména tím, jak dotyčný k vyřešení problému přispěje sám! Jsem připraven pokračovat v práci a dokončit čtyřleté funkční období. Na druhou stranu jsem také připraven nést zodpovědnost a v případě, že se delegáti sněmu shodnou na špatném hodnocení práce VV, okamžitě uvolnit místo předsedy a umožnit tak změny ve vedení ČBaS.            
 
Jak to potom loni v diskusi vypadalo si řada z Vás asi vzpomene. I dnes si za těmito slovy plně stojím a věřím, že tentokrát budou vyslyšena!
 
Na závěr mi dovolte být naprosto tradiční. Velmi Vám všem děkuji za Vaši práci při vedení tréninků či administrativy v oddílech a v oblastních svazech. Bez vaší mravenčí práce a ochoty obětovat svůj volný čas badmintonu by to opravdu nešlo!
 
Nelze zapomenout na speciální poděkování všem mým spolupracovníkům z VV za jejich přínos pro fungování tohoto orgánu a speciálně také sekretariátu! 
 
Děkuji Vám za pozornost.   

V Praze dne 19. 6. 2010,

Zdeněk Musil,
předseda ČBaS
 
About the author Pepa
 
 
X
Enter your e-mail address.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Loading