Trenérsko-metodická komise Českého badmintonového svazu vám přináší závěrečný díl Newsletteru pro rok 2020

Úvodní slovo

Vážení hráči, trenéři a příznivci českého badmintonu,

tento rok byl pro mnohé velmi náročným, ale také zásadním a zlomovým rokem. Pro český badminton to platí dvojnásob. Proto bychom vám v tomto vydání rádi představili 10 zásadních a důležitých událostí či momentů roku 2020 z pohledu TMK.

Současně nám dovolte popřát co nejlepší vstup do nového roku 2021, především hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Děkujeme vám za podporu a spolupráci!

Tým Trenérsko-metodické komise ČBaS

10 zásadních momentů roku 2020 z pohledu TMK

1. Změna systému přípravy talentované mládeže

Velkým krokem pro český badminton se stala změna v systému přípravy talentované mládeže. Nový systém vytváří vhodné podmínky komplexní a systematické přípravy, stejně tak lépe splňuje dotační kritéria.

Základním principem systému bylo vytvoření trojstupňové sportovní přípravy. V základně pomyslné „pyramidy“ českého badmintonového systému tak stojí Sportovní střediska (SpS). O stupeň výše se nacházejí Sportovní centra mládeže (SCM). Špice je tvořena Vrcholovým centrum mládeže (VSCM) a Národním centrem (NC).

2. Sportovní střediska (SpS)

V průběhu podzimu se podařilo spustit zkušební období pro fungování 16 Sportovních středisek napříč Českou republikou. Tato střediska byla vybrána na základě žádosti, která musela splnit předem daná kritéria.

Zkušební období mělo být prvním ukazatelem funkčnosti této části systému. Pomocí podnětů od žadatelů a trenérů měly být společně upraveny chyby a nastavena případná nová kritéria.

Aktuálně se do 7. ledna 2021 mohou hlásit současní i noví žadatelé, kteří mají zájem o zajištění sportovní přípravy mladých badmintonistů právě v podobě SpS.

3. Sportovní centra mládeže (SCM)

Obdobně jako u Sportovních středisek mohli zájemci zasílat své nabídky o zřízení Sportovních center mládeže či přímo Vrcholového a Národní centra. V návaznosti na vyhodnocené nabídky od října připravujeme ve vzájemné spolupráci vznik center v Brně, Ostravě, Hradci Králové a v Praze.

Výběr měst odpovídá pokrytí celé České republiky, respektuje silné badmintonové regiony a rovněž navazuje na geografické rozdělení sportovních středisek, ze kterých budou hráči a hráčky přecházet do center.

Sportovní centra mládeže začnou růst v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě

4. Vrcholové centrum mládeže (VSCM) a
Národní centrum (NC)

Zásadním krokem pro český badminton bylo zahájení zkušebního provozu Vrcholového centra mládeže a Národního centra. Zájemci mohli své nabídky pro zřízení nejvyššího stupně přípravy opět zasílat na začátku podzimu.

Po vyhodnocení nabídek a oslovení současných reprezentantů došlo ke spuštění společné přípravy v Plzni, kde probíhá především ve spolupráci se zástupci města a provozovatelem sportovního areálu další jednání o zajištění podmínek přípravy našich nejlepších hráčů a hráček na úrovni VSCM/NC a rovněž s nabídkami pobytu pro hráče a hráčky SCM.

5. Šampionáty a úspěchy našich hráčů a hráček

Naši hráči a hráčky se v průběhu roku 2020 účastnili celé řady reprezentačních akcí, jakkoliv v tomto „pandemickém roku“ bylo často velmi složité akce organizačně zajistit a třeba na mistrovství Evropy juniorů celá řada zemí chyběla

Naše reprezentační výběry se tak mohly zúčastnit všech šampionátů či kvalifikací:

 • Mistrovství Evropy družstev (Liévin);
 • Mistrovství Evropy U15
 • Mistrovství Evropy U19 (soutěž jednotlivců i družstev)
 • kvalifikace na Mistrovství Evropy družstev.

Upřímně děkujeme všem našim hráčům a hráčkám za reprezentaci České republiky. Obzvlášť v momentech, kdy letošní pandemická opatření znemožňovala dostatečnou sportovní přípravu.

Mezi dílčí úspěchy* české reprezentace patří:

*poznámka: nejedná se o kompletní výčet všech medailových či dalších cenných umístění

   - dvě 5. místa na Mistrovství Evropy U19 opět ve čtyřhře dívek v podání dvojic Kateřiny Zuzákové/Lucie Krpatové a Soni Hořínkové/Kateřiny Mikelové

  Krpatová se Zuzákovou a Mikelová s Hořínkovou vybojovaly na ME 5. místo
  Výsledky mistrovství Evropy U19

  - medailová umístění na mezinárodních turnajích dospělých i juniorských reprezentantů (například zlato Jana Loudy na Slovak Open ve dvouhře mužů či stříbro Alžběty Bášové na Austrian Open ve smíšené čtyřhře)

   6. Exhibiční utkání Čechy vs. Morava

   Unikátní počinem, kterého se účastnili čeští reprezentanti a na kterém se významně organizačně podílela Trenérsko-metodická komise, se stalo historicky první dvojutkání mezi výběrem z Čech a Moravy.

   Díky spolupráci s pořadateli z klubů SK Brno Slatina a SKB Český Krumlov se uskutečnila dvě exhibiční utkání. V místy divácky bouřlivé atmosféře hráči a hráčky vyzkoušeli nový systém počítaní zápasů v extralize (na 3 vítězné sety do 11 bodů). Tento systém počítání má být využit pro extraligovou sezónu 2020/2021.

   Čechy, nebo Morava? Na ojedinělých exhibicích se představí kompletní reprezentace i Koukal

   7. Vzdělávání a spolupráce trenérů 

   Systém vzdělávání českých trenérů a trenérek úspěšně pokračuje ve zvyšování své úrovně. I přes nelehkou situaci danou vládními opatřeními dokázala Lektorská rada ČBaS pod vedením Mgr. Markéty Osičkové zrealizovat značnou část plánovaných školení či workshopů, které přesunula alespoň do online podoby.

   Současně také v roce 2020 vznikla skupina mladých trenérů nesoucí název „Rosteme společně“. Tato skupina, jejž má za cíl sdružovat a motivovat právě mladší generaci trenérů, uspořádala jarní a podzimní série workshopů.

   Rosteme společně slaví první půlrok a rozšiřuje řady. Přidáte se?

   8. Rozvoj metodiky pro český badminton 

   V roce 2020 došlo k dokončení předkladu mezinárodní příručky pro vzdělávání trenérů Coach Level Two. Českým trenérům tak můžeme jako jedna z mála zemí nabídnout tento i předchozí díl Coach Level One v rodném jazyce.

   Společně se spuštěním Sportovních středisek došlo také k přípravě společné metodiky pro trénování mládeže kategorií do 15 let. Tato metodika bude dále rozvíjena a ve spolupráci s novými středisky uváděna do praxe i v podobě plánovaných společných školení právě trenérů SpS. Obdobně je připravena metodika pro Sportovní centra mládeže (SCM).

   Současně je také doplňován metodický obsah na trenérském portálu Badcoach.cz. Podařilo se také rozšířit metodická videa v projektu Badminton vždy IN.

   Metodické materiály získáte po kliknutí na obrázky níže.

   9. Čerpání rozpočtu roku 2020

   Čerpání rozpočtu na rok 2020 ještě není uzavřeno, ale vše je připraveno k úplnému a řádnému dočerpání částky 7,6 milionu korun určené rozpočtem ČBaS na činnost komise.

   Poděkování náleží především Ing. Haně Musilové, Petře Moravcové a JUDr. Josefu Rubášovi, že se jim podařilo i ve velmi složitém roce na přípravu a plánování naplnit dotační pravidla a řádně naložit se svěřenými částkami na jednotlivé složky činností komise.

   Trenérsko-metodická komise ČBaS - více info

   10. Personální změny a nové vedení ČBaS

   Rok 2020 byl zásadní pro český badminton také z hlediska změny nového vedení ČBaS. V červnových volbách byl jako předseda ČBaS zvolen Petr Koukal, který jako předsedu Trenérsko-metodické komise navrhl JUDr. Josefa Rubáše. Valná hromada pak tento návrh přijala.

   Trenérsko-metodická komise působí ve tříčlenném složení: Petr Koukal (předseda ČBaS), JUDr. Josef Rubáš (předseda TMK) a Mgr. Markétou Osičkovou (předsedkyně Lektorské Rady).

   Administrativní podporu sekretariátu a TMK obstarávají Petra Moravcová a Mgr. Kateřina Hejdrychová, která rovněž zodpovídá za komunikaci a prezentaci práce TMK.

   facebook
   instagram
   youtube

   Trenérsko-metodická komise ČBaS

   www.czechbadminton.cz

   Tento Newsletter je zasílán na základě evidence členů Českého badmintonového svazu

   Nechcete již nadále odebírat tyto e-maily?
   To nás mrzí. Odhlásit se můžete zde